ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6Φ64ΩΨ9-ΕΑΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Φ64ΩΨ9-ΕΑΜ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

6026

Β-2204

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-2204 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π.) – ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2 – ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ3 – (ΠΟΛΥΕΤΗΣ)

30/09/2021 14:38:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *