ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

98ΗΞΩΨ9-7Η9

https://diavgeia.gov.gr/doc/98ΗΞΩΨ9-7Η9

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

6026

Β-2212

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-2212 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ)

30/09/2021 14:38:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *