ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ψ75ΓΩΡ5-ΗΒΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ75ΓΩΡ5-ΗΒΩ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6114

ΧΕΠ 5501-2021

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2% ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ & ΤΑΠ – ΚΕΔΕ – ΜΑΡΤΙΟΣ & ΑΠΡΙΛΙΟΣ & ΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 – Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΡΟΣΟΔΩΝ &ΠΟΡΩΝ – ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

30/09/2021 14:38:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *