ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΨΔΛΞΩΡ5-Α38

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΛΞΩΡ5-Α38

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6114

ΧΕΠ5500-2021

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΜΕΑ 2021 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

30/09/2021 14:36:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *