ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ω1ΣΙΩΕΕ-91Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΣΙΩΕΕ-91Π

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

6130

Α/2473

ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ MARFIN – ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ 01/07/2021 ΕΩΣ 30/09/2021

30/09/2021 14:36:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *