ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ψ3ΡΑ7ΛΚ-ΙΒ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΡΑ7ΛΚ-ΙΒ2

30/09/2021 00:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

5010

1778Α

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30/09/2021 14:35:20

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *