ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΩΖΝ9ΩΛ0-ΗΩΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΝ9ΩΛ0-ΗΩΖ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

6170

Α/332

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7ου/2021

30/09/2021 14:35:19

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *