ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

95ΞΟΩΡΦ-ΥΛΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/95ΞΟΩΡΦ-ΥΛΩ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

6104

Α/1335

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ 6/2021,ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 18103/16-7-2021)

30/09/2021 14:35:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *