ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

60ΨΡ469ΗΞΣ-Ρ2Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΨΡ469ΗΞΣ-Ρ2Ο

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε

99221104

8325

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Νο 736 ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (120,00 ΕΥΡΩ)

30/09/2021 14:34:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *