ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΨΜΩΞΟΚ7Β-Ν9Υ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΩΞΟΚ7Β-Ν9Υ

30/09/2021 03:00:00

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ -Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

53315

Β290

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ AGITATO MANAGEMENT ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΠΑΡ.

30/09/2021 14:34:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *