ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΨΘΔ8Ω6Ζ-Ω40

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΔ8Ω6Ζ-Ω40

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ

6017

1074/2021

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (COVID – ΤΑΚΤΙΚΑ – ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

30/09/2021 14:34:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *