ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ρ9ΩΥ4690Β6-ΩΝ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ9ΩΥ4690Β6-ΩΝ5

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

99221900

1412

Χ.Ε.Π. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

30/09/2021 16:16:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *