ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9ΙΞ0Ω1Ξ-ΒΨΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΙΞ0Ω1Ξ-ΒΨΛ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

6269

Α-1668

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1668 για :ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΓΑΣΚ) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 72/21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ:ΩΥ11Ω1Ξ-ΥΘΒ/12-7-21)

30/09/2021 15:30:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *