ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ΗΨΡΩΕΜ-ΖΕ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΨΡΩΕΜ-ΖΕ1

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

6149

Εντ.Δ.1999.2021

ΣΥΝΤΑΞΗ 2 ΦΥΛΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΑΠΟΦ. 269/2021

30/09/2021 15:29:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *