ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΨΞΛΟ46ΜΑΠΣ-ΑΤΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΛΟ46ΜΑΠΣ-ΑΤΔ

30/09/2021 00:00:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

100059918

9179

ΕΝΤΟΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦ ΕΛΕΓΚ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΛΚ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ 024740426

30/09/2021 16:20:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *