ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6ΦΨ946907Γ-ΙΝ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΨ946907Γ-ΙΝ2

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ‘ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ

99221945

ΟΙΚ. 9109

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

30/09/2021 14:38:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *