ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9ΦΚΥ46907Γ-ΜΕ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΦΚΥ46907Γ-ΜΕ9

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ‘ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ

99221945

ΟΙΚ. 9107

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

30/09/2021 14:34:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *