ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΨΝΨΥΩΗΖ-ΤΡ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΨΥΩΗΖ-ΤΡ9

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

6323

20094

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙ.ΠΑ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

30/09/2021 15:32:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *