ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

91Ι14690ΒΩ-Δ5Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/91Ι14690ΒΩ-Δ5Ψ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ‘ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO’

99221899

16786

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

30/09/2021 14:50:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *