ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΡΟΠΠ4690ΒΩ-2ΚΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΟΠΠ4690ΒΩ-2ΚΦ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ‘ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO’

99221899

16785

Προμήθεια Υλικών Οφθαλμολογικών Χειρουργείων

30/09/2021 14:46:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *