ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9Α7Ε46907Κ-ΑΚΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Α7Ε46907Κ-ΑΚΕ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

99221940

21039

ACROSS GEL REVERSE ABO(DVI-DVI+)ΚΑΡΤΕΣ ΑΒΟ ( 130010344Ε)

30/09/2021 14:45:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *