ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΩΑΛΧ46907Γ-9ΗΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΛΧ46907Γ-9ΗΟ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ‘ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ

99221945

ΟΙΚ. 9110

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

30/09/2021 14:42:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *