ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Ψ46Ο4653Π4-ΒΘΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ46Ο4653Π4-ΒΘΞ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467346

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με Α.Π. οικ. 417528/03-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΣΑ4653Π4-ΨΚΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ α) ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ (με εμπειρία σε ανασκαφικές αποτυπώσεις) και β) ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες)

30/09/2021 14:44:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *