ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6Π2Υ46Ψ842-Φ2Γ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π2Υ46Ψ842-Φ2Γ

30/09/2021 13:31:55

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298749

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ-5 ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

30/09/2021 15:12:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *