ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΨΟΕ746Ψ842-ΙΔΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΕ746Ψ842-ΙΔΔ

30/09/2021 15:12:16

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298893

Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ME προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020): ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 95/30-05-2013 ΚΑΙ Α.Π.Δ.Υ.Δ. 21372/2097/16 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Η/Χ.

30/09/2021 15:12:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *