ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΩΥΖΦ46Ψ842-ΣΒΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΖΦ46Ψ842-ΣΒΡ

30/09/2021 11:59:24

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298616

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (περίπτωση ιζ) ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΨΗ (περίπτωση λβ) ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 27 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ο.Α. 4418/22-11-1971 & Ν4495/2017-Α/Α:11545338)

30/09/2021 15:12:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *