ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6ΠΕ346Ψ842-ΒΝ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΕ346Ψ842-ΒΝ0

30/09/2021 13:21:27

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298727

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΓΚΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
1. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου ή τις όψεις του.
2. Εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου
3. Κατασκευή ξύλινης πέργκολας για τη στήριξη φυτών
4. Εγκαταστάσεις του Ν.4067/2012 (Σύνδεση της αποχέτευσης με το δίκτυο κοινής ωφέλειας)

30/09/2021 15:12:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *