ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΨΛ6146Ψ842-973

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ6146Ψ842-973

30/09/2021 15:12:10

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298892

Προέγκριση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ – ΥΠΟΓΕΙΟ, 2 ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ, ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ- ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΤΜΗΜΑ-

30/09/2021 15:12:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *