ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΧΓΨ46Ψ842-Π4Γ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΓΨ46Ψ842-Π4Γ

30/09/2021 14:15:17

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298823

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 299,065 KW

30/09/2021 15:12:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *