ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6Μ2546Ψ842-ΡΚ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ2546Ψ842-ΡΚ7

30/09/2021 13:43:57

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298764

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ

30/09/2021 15:11:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *