ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ω3Ι246Ψ842-ΩΜ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3Ι246Ψ842-ΩΜ7

30/09/2021 10:50:23

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298507

Ενημέρωση έντυπης Αδείας (ν.4759/2020): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ Α/Α ΠΡΑΞΗΣ 27/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΙΛΟΤΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

30/09/2021 15:11:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *