ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΠΓ346Ψ842-Π3Α

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΓ346Ψ842-Π3Α

30/09/2021 06:54:43

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298344

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Προσθήκη εξωτερικού μεταλλικού ανελκυστήρα

30/09/2021 15:11:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *