ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΔΦ346Ψ842-924

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΔΦ346Ψ842-924

30/09/2021 08:19:17

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298358

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις του 1ου ορόφου τετραώροφης οικοδομής με πυλωτή και υπόγειο

30/09/2021 15:10:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *