ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6ΜΝ646Ψ842-ΣΥΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΝ646Ψ842-ΣΥΖ

30/09/2021 09:23:32

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298388

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (λδ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ (κα) ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ( ΑΓΡ. 558β1 ΚΑΙ ΑΓΡ. 558β2, ΘΕΣΗ "ΑΙΓΙΟΠΑΥΛΙΤΙΚΑ", Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)

30/09/2021 15:10:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *