ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΧΚ846Ψ842-Τ9Ι

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΚ846Ψ842-Τ9Ι

30/09/2021 14:15:42

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298825

Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ME προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020): 1η Αναθεώρηση της υπ’ αρ. 59/2018 Άδειας Δόμησης για α)αλλαγή χρήσης η/υ χώρων και εξωστών σε κατοικία, β) αλλαγή χρήσης του υπόστεγου σε κλειστό χώρο στάθμευσης και γ)προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας αποθήκης.

30/09/2021 15:10:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *