ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6ΨΙΤ46Ψ842-204

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΙΤ46Ψ842-204

30/09/2021 13:48:55

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298774

Ενημέρωση έντυπης Αδείας (ν.4759/2020): Ενημέρωση της υπ’ αριθμόν 51/2016 άδειας δόμησης ως προς την τροποποίηση της ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας

30/09/2021 15:10:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *