ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ6ΚΝ46Ψ842-Λ57

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΚΝ46Ψ842-Λ57

30/09/2021 12:03:15

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298619

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

30/09/2021 15:10:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *