ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΗΝ846Ψ842-Ε5Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΝ846Ψ842-Ε5Ρ

30/09/2021 09:27:28

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298390

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

30/09/2021 15:10:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *