ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

96ΣΛ46Ψ842-49Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/96ΣΛ46Ψ842-49Κ

30/09/2021 14:07:13

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298810

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΑΡΑΝΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 499,69 KW

30/09/2021 15:09:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *