ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΨΗ746Ψ842-ΕΘ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΗ746Ψ842-ΕΘ5

30/09/2021 14:09:44

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298816

Προέγκριση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

30/09/2021 15:09:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *