ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ0Ψ346Ψ842-ΦΑ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0Ψ346Ψ842-ΦΑ6

30/09/2021 12:08:11

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298628

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

30/09/2021 15:09:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *