ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΝΘ646Ψ842-6ΤΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΝΘ646Ψ842-6ΤΙ

30/09/2021 13:14:35

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298714

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης

30/09/2021 15:09:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *