ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΒΞΗ46Ψ842-80Ε

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΞΗ46Ψ842-80Ε

30/09/2021 06:13:32

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298342

Αναθεώρηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Eσωτερικές διαρρυθμίσεις σε ισόγειο αναψυκτήριο με πατάρι για τη λειτουργία παιδικού σταθμού, χωρίς να απαιτείται αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το αρθρ.5 Ν.4067/12.
Λειτουργική συνένωση με όμορο παιδικό σταθμό στο ίδιο κτίριο

30/09/2021 15:14:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *