ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6Ζ0346Ψ842-1Φ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ0346Ψ842-1Φ4

30/09/2021 10:42:23

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298491

Ενημέρωση έντυπης Αδείας (ν.4759/2020): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΣΤΗΝ 18 /2017 ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

30/09/2021 15:09:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *