ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΩΓΠ546Ψ842-Υ55

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΠ546Ψ842-Υ55

30/09/2021 12:20:20

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298642

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

30/09/2021 15:09:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *