ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

64ΒΣ46Ψ842-Λ0Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΒΣ46Ψ842-Λ0Ζ

30/09/2021 12:41:34

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298675

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Τοποθέτηση Θερμομόνωσης και αλλαγή όψης

30/09/2021 15:09:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *