ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6ΤΔΗ46Ψ842-7Γ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΔΗ46Ψ842-7Γ4

30/09/2021 11:28:59

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298564

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Ο.Α. 1030/1974) ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ, ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ)

30/09/2021 15:14:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *