ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9Ν0Γ46Ψ842-ΕΡΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ν0Γ46Ψ842-ΕΡΣ

30/09/2021 14:16:40

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298828

Προέγκριση Άδειας Κατεδάφισης (ν.4759/2020): ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1955

30/09/2021 15:08:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *