ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

9ΧΠ846Ψ842-9ΑΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΠ846Ψ842-9ΑΜ

30/09/2021 13:53:48

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298783

Άδεια Κατεδάφισης (ν.4759/2020): ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

30/09/2021 15:08:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *