ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψ71Φ46Ψ842-Ψ0Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ71Φ46Ψ842-Ψ0Ο

30/09/2021 13:43:01

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298763

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

30/09/2021 15:08:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *